Om oss

Historia och nutid

Fria Valet grundades 2015 och har idag verksamhet i fyra olika orter i Sverige. Genom ett individuellt anpassat koncept för individen, har vi växt till en bred verksamhet och fått en utökad kundbas.

Vad vi gör

Fria Valet står för ett individuellt, tryggt och långsiktigt samarbete. I samråd med dig, som uppdragsgivare, rekryterar vi assistenter. Vi tar hänsyn till din omgivning och bygger upp en struktur med målsättning att din assistans ska bli så bra som möjligt. Det finns ingen standardmall för hur assistans ska utformas. Vi anser att du är expert på dina behov!

Med kunskap och engagemang arbetar vi för din integritet och självbestämmande.

Vi erbjuder ett tryggt alternativ och kvalificerad service. Från erfarenhet vet vi att det krävs ett genuint och förtroendefullt samarbete som bygger på god kommunikation, ömsesidig tillit och tydlighet för att det långsiktigt ska bli meningsfullt. Fria Valet tror på mångfald och har en bred språkkultur inom organisationen.

Vision

Fria Valets vision vilar hos våra värderingar som ligger till grund för verksamheten. Våra ledord
är: Delaktighet, Omtanke, tillgänglighet och kvalitet. De fyra ledorden genomsyrar verksamheten.

Mission

Vår målsättning är att hjälpa assistansberättigade att leva sitt liv som alla andra – På sina villkor.

Syfte

  Hos Fria Valet Vård och Omsorg är du kärnan i verksamheten.  Vi strävar för att   tillgodose dina behov så att du har en meningsfull tillvaro.

Vi hjälper dig hela vägen!