Fria Valet LSS | Personlig assistans
15552
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15552,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive

Din frihet med personlig assistans

 

Vi på Fria Valet Assistans anser att personlig assistans innebär att alla med ett funktionshinder ska få den hjälp de behöver och få rätt till den frihet alla i ett samhälle har rätt till. Oavsett funktionshinder eller bakgrund så har den enskilde rätten att kunna leva ett liv precis som alla andra, och vara en del av samhället.

 

Det är den enskildes rätt att kunna vara delaktig till fullo i samhällslivet och ha ett praktiskt och givande privatliv, oavsett funktionsnedsättning. Det är Fria Valets jobb att se till att du får den hjälp du har rätt till och det är det vi kämpar för.

 

Din frihet och ditt val,
Fria Valet Assistans vill ge dig friheten till självbestämmande.

Vad är personlig assistans
Personlig assistans är att du som har en omfattande funktionsnedsättning skall kunna få den hjälp du behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjlig med hjälp av personliga assistenter som är med dig under dagen eller hela dygnet, beroende på ditt funktionshinder.

 

Du kan få personlig assistans om

  • Du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara dina grundläggande behov, det vill säga vanliga saker som du måste göra varje dag – till exempel att tvätta dig, klä på dig, prata med andra, äta eller gå på toaletten
  • Du inte har fyllt 65 år när du ansöker
  • Du är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.

 


Du kan inte få personlig assistans

När det finns andra som ska hjälpa dig. Det betyder att du inte får assistans om du bor i en gruppbostad, eller för tid som du vårdas på en institution. Om du blir inlagd på sjukhus en kortare tid så måste det finnas särskilda skäl för att du ska få ersättning, till exempel att du behöver hjälp av någon som känner dig väl.

Hur fungerar assistansersättning?
Du väljer Fria Valet Assistans som din assistansanordnare.
Hur stor är ersättningen?
Ersättningen är 291 kronor för varje assistanstimme. Det finns möjlighet att ansöka om högre ersättning om man kan visa att man har högre kostnader. Det kallas förhöjt timbelopp och den högsta ersättningen är 326 kronor per timme.

Om du behöver assistans i mer än 20 timmar i veckan så ansöker du hos Försäkringskassan. Om du behöver assistans i mindre än 20 timmar i veckan så ansöker du hos kommunen. Här beskriver vi bara hur det fungerar att ansöka hos Försäkringskassan.

 

(LSS) Lagen om stöd och service

Assistansersättning är en ersättning som utgår från en rättighetslag, lagen om stöd och service (LSS)

Assistansersättning kan beviljas när en person med en svår funktionsnedsättning behöver personlig assistans i sin dagliga livsföring.

Med personlig assistans menas ett individuellt anpassat stöd som ges av ett begränsat antal personer. Den nödvändiga hjälpen för grundläggande behov ska uppgå till mer än 20 timmar per vecka i genomsnitt. Grundläggande behov är hjälp med personlig hygien, att äta, att klä av och på sig, att kommunicera med andra och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap. När detta krav är uppfyllt kan tid för andra personliga hjälpbehov läggas till.

Assistansersättningen ska användas för att Fria Valet ska kunna tillgodose att du får rätt personlig assistans, eller för kostnader i samband med personlig assistans. Ersättningen ska bland annat användas för löne och lönebikostnader för personliga assistenter.

 

Även denna process hjälper Fria Valet Assistans till med
För den som har behov av assistans för sina grundläggande behov och där dessa behov understiger 20 timmar per vecka kan ansökan göras hos kommunen. Även detta är en insats enligt LSS.

 

Vem kan få ersättning?
Både barn och vuxna kan beviljas assistansersättning. Ersättningen kan beviljas före 65 års ålder. Därefter får ersättningen behållas men inte utökas.

Personkretsen omfattar personer med

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder. Skadan ska ha uppstått genom yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som inte beror på normalt åldrande. Funktionshindren ska vara så pass stora att de orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

 

Vad menas med medicinsk information?
Försäkringskassan behöver medicinsk information för att bedöma rätten till assistansersättning. Det finns ett särskilt läkarutlåtande för assistansersättning (7805). Denna kan Fria Valet Assistans begära in för att hjälpa till med att ansöka om personlig assistans.

Källa:LSS Lagen om stöd och service
www.försäkringskassan.se
Fria Valet LSS Assistans AB